Medisch informatie

Medische informatie

Wat is staar?
Wat is Macula degeneratie?
Wat is glaucoom?
Wat zijn droge ogen?

Vlekken en flitsen
Troebelingen die in het gezichtsveld bewegen worden door veel mensen waargenomen. Niet altijd vallen deze troebelingen op. Tegen een lichte achtergrond zijn de vlekjes vaak duidelijker. Het glasvocht (ook wel glasachtig lichaam genoemd) is een gelei die het grootste gedeelte van het oog opvult. Het bevindt zich achter de ooglens. Normaal glasvocht laat lichtstralen ongehinderd door naar het netvlies. Wanneer zich troebelingen voordoen in het glasvocht geven een schaduw op het netvlies. Dit kan in allerlei vormen worden waargenomen: puntjes, cirkels, spinnewebben.

Wat is conjunctivitis?
Wat betekent mijn oogsterkte?
Wat is bijziendheid?
Wat is verziendheid?
Wat is een cylindrische afwijking ( of astigmatisme )?