Medisch informatie

Medische informatie

Wat is staar?
Wat is Macula degeneratie?
Wat is glaucoom?
Wat zijn droge ogen?
Wat zijn vlekken en flitsen?
Wat is conjunctivitis?
Wat is oogsterkte?

Bijziendheid
Een bijziend of myoop oog is langer is dan het 'normale' oog. Het brandpunt van de gebroken lichtstralen bevindt zich vóór het netvlies. Op het netvlies vormt zich een onscherp beeld. Hierdoor worden voorwerpen in de verte wazig waargenomen. De lichtstralen van een nabijgelegen punt kunnen nog wel scherp op het netvlies worden afgebeeld. Omdat een bijziende meestal beter dichtbij dan veraf kan zien, heet hij "bijziend".

Wat is verziendheid?
Wat is een cylindrische afwijking ( of astigmatisme )?